Spoštovani!

Kot že veste,  bosta  tudi naša šola in vrtec odprla svoja vrata v ponedeljek, 18. 5. 2020. Pouk in varstvo bomo v tem tednu organizirali po smernicah NIJZ, da zagotovimo varnost naših otrok. Zavedati se moramo resnosti situacije in se še naprej držati navodil. Vedeti moramo, da so se v času samoizolacije pojavljale okužbe ljudi. S tem, ko odpiramo razne lokale in predvsem šole in vrtce, se možnost okužbe zelo poveča.

Podrobnejša navodila boste dobili najkasneje do petka. Želim, da  jih dosledno upoštevate. Za organizacijo v šoli in vrtcu se bomo ravnali po priporočilih za šolo, ki so na spletni strani:

https://paka3.mss.edus.si/okroznice/datoteke/10042_Priporo%C4%8Dila_prehod_1VIO.pdf?key=priloga

in za vrtec:

https://paka3.mss.edus.si/okroznice/datoteke/10034_Priporo%C4%8Dila%20za%20ponovno%20odprtje%20vrtcev.pdf?key=priloga

Kot veste, lahko v šolo ali vrtec pridejo samo zdravi otroci. Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport je pripravilo izjave, ki jih boste  morali prinesti s seboj, ko boste pripeljali otroka v šolo ali vrtec. Brez podpisane izjave otroka ne smemo sprejeti. Izjava se nahaja na spodnji spletni povezavi na strani 17 tega  dokumenta:
https://paka3.mss.edus.si/okroznice/datoteke/10043_Higienska%20priporo%C4%8Dila%20za%20OS%20za%20cas%20epidemije%20Covid%2019%20s%20prilogami%2007052020.pdf?key=priloga

Na straneh od 18 do 21 je opredelitev zdravstvenih omejitev otrok za vključevanje v šole oz. vrtce. V kolikor ima otrok katero od naštetih stanj, naj bi šolanje zaključil na daljavo.

Lep pozdrav,

 

ravnatelj:

Peter Lešnik