Šolsko leto 2023/2024

 

 

Šolsko leto 2022/2023

  • Prisotnost otrok v vrtcu

Otrok je lahko v vrtcu v okviru poslovnega časa največ 9 ur dnevno, kolikor traja dnevni program.

  • Sporočanje odsotnosti

Prosimo, da starši odsotnost otroka sporočite na telefonsko številko ali e – mail  do 8. ure zjutraj.

Zaželjeno je, da poveste tudi razlog odsotnosti, saj lahko v primeru nalezljive bolezni v vrtcu ustrezno ukrepamo in zmanjšamo možnosti prenosa bolezni na druge otroke.

Za dneve odsotnosti otroka iz vrtca se prispevek staršev sorazmerno zniža v odvisnosti od dnevnega stroška živil v ceni programa in razmerja med določenim plačilom za odsotnega otroka in najvišjim možnim plačilom staršev.

  • Rezervacije

Starši, ki želijo za svojega otroka ob enomesečni ali dvomesečni odsotnosti v času poletnih počitnic rezervirati mesto v izbrani enoti oziroma oddelku, plačajo za mesec, ko je otrok odsoten, 30 % njim določenega zneska plačila. To določilo velja samo za starše, ki imajo skupaj z otrokom stalno prebivališče v Občini Duplek, za druge starše pa samo v soglasju z občino, plačnico razlike med ceno programa in plačilom staršev.

  • Začasni izpis zaradi zdravstvenih razlogov

Za čas nepretrgane daljše bolezenske odsotnosti otroka lahko zavod na osnovi vloge staršev, ob predložitvi ustreznih zdravniških potrdil, plačilo staršev za program vrtca za čas odsotnosti zniža tako, da znaša plačilo za prvi mesec odsotnosti 30 % njim določenega zneska plačila, za ostali čas pa se starše plačila vrtca oprosti. To določilo velja samo za starše s stalnim prebivališčem v občini.

  • Stalni izpis

Otroka lahko iz vrtca izpišete z izpisnim listom mesec dni pred izstopom otroka iz vrtca.

 

 

Odsotnosti, rezervacije, izpis

Spremstvo predšolskega otroka

 

 

Šolsko leto 2021/2022

Vabilo roditeljski sestanek – Pikapolonice

Vabilo rod. sestanek – Sončki

Šolsko leto 2019/2020

ARHIV OBVESTIL