INFORMACIJE ZA STARŠE

Spremstvo predšolskega otroka

Spoštovani starši!

Peta (5.) točka 91. člena Zakona o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 56/2008, z dne 6. 6. 2008) pravi, da morajo imeti otroci na poti v vrtec ter domov spremstvo polnoletne osebe. Spremljevalci so lahko tudi otroci, starejši od 10 let in mladoletniki, če to dovolijo starši, posvojitelji, skrbniki oziroma rejniki otroka.

Starši v tem primeru izpolnite naslednjo izjavo, s katero dovolite, da vašega otroka na poti v vrtec in domov spremlja otrok, starejši od 10 let oz. mladostnik. Če izjave ne boste napisali, vašega otroka ne bomo oddali mladoletni osebi.

Za razumevanje se zahvaljujemo in vas lepo pozdravljamo.