Vrtec Korena 02/63-00-651
 

Vizitka

ZAVOD OŠ KORENA 

Zg. Korena 32

2242  Zg. Korena
Tel: 02 63-00-650

E-pošta: os.korena@guest.arnes.si
TRR: 01100-6000044740

RAVNATELJ in PEDAGOŠKI VODJA: Peter LEŠNIK

VRTEC KORENA
Tel: 02 63-00-651

E-pošta: vrtec.korena@gmail.com
POMOČNICA RAVNATELJA: Francka NIPIČ

Poslovni čas vrtca je od 5.45 do 16.00  ure.
(glede na potrebe staršev in s soglasjem ustanovitelja se lahko poslovni čas vrtca med letom spremeni).
Popoldan se skupine združujejo v igralnici Bib.
Izvajamo torej celodnevni program.

 
 
 
Dostopnost