Vpis bo potekal od 20. 3. 2023 do vključno 24. 3. 2023.

Priporočljiva je oddaja vpisne vloge po elektronski pošti vrtec.korena@gmail.com.

Osebna oddaja vpisnih vlog bo mogoča v vrtcu Korena vsak dan med 7.00 in 15.00.

Vloge za vpis v vrtec najdete na spletni strani vrtca (ali tukaj VLOGA ZA VPIS) in izpolnjene prinesete na vpis.

Ravnatelj: Peter Lešnik

 

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o nalezljivih boleznih (Ur.l.RS, št.142/20) v 51.a členu določa, da mora biti otrok pred vključitvijo v vrtec cepljen proti ošpicam, mumpsu in rdečkam, razen, če za opustitev cepljenja obstajajo medicinski razlogi, ugotovljeni z odločbo o opustitvi cepljenja.